Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Α' Λυκείου - Αρχαία Ελληνικά (FME164)ΠΡΙΣΜΑ
Α' Λυκείου - Έκθεση (FME163)ΠΡΙΣΜΑ
Α' Λυκείου - Μαθηματικά (FME160)ΠΡΙΣΜΑ
Α' Λυκείου - Φυσική (FME161)ΠΡΙΣΜΑ
Α' Λυκείου - Χημεία (FME162)ΠΡΙΣΜΑ
Β' Λυκείου - Άλγεβρα (FME141)ΠΡΙΣΜΑ
Β' Λυκείου - Αρχαία Ελληνικά (FME149)ΠΡΙΣΜΑ
Β' Λυκείου - Βιολογία (FME148)ΠΡΙΣΜΑ
Β' Λυκείου - Έκθεση & Λογοτεχνία (FME145)ΠΡΙΣΜΑ
Β' Λυκείου - Ιστορία (ύλη Γ' τάξης) (FME153)ΠΡΙΣΜΑ
Β' Λυκείου - Λατινικά (FME150)ΠΡΙΣΜΑ
Β' Λυκείου - Μαθηματικά (εμβάθυνσης) (FME140)ΠΡΙΣΜΑ
Β' Λυκείου - Οικονομία (ύλη Γ' τάξης) (FME152)ΠΡΙΣΜΑ
Β' Λυκείου - Πληροφορική (ύλη Γ' τάξης) (FME151)ΠΡΙΣΜΑ
Β' Λυκείου - Φυσική (FME142)ΠΡΙΣΜΑ
Β' Λυκείου - Χημεία (FME147)ΠΡΙΣΜΑ
Β' Λυκείου - Χημεία (ύλη Γ' τάξης) (FME144)ΠΡΙΣΜΑ
Β' τάξη ΕΠΑΛ - Άλγεβρα (FME180)ΠΡΙΣΜΑ
Β' τάξη ΕΠΑΛ - Έκθεση & Λογοτεχνία (FME181)ΠΡΙΣΜΑ
Γ' Λυκείου - Αρχαία Ελληνικά (FME120)ΠΡΙΣΜΑ
Γ' Λυκείου - Βιολογία (FME113)ΠΡΙΣΜΑ
Γ' Λυκείου - Έκθεση & Λογοτεχνία (FME130)ΠΡΙΣΜΑ
Γ' Λυκείου - Ιστορία (FME121)ΠΡΙΣΜΑ
Γ' Λυκείου - Λατινικά (FME123)ΠΡΙΣΜΑ
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (FME110)ΠΡΙΣΜΑ
Γ' Λυκείου - Οικονομία (FME135)ΠΡΙΣΜΑ
Γ' Λυκείου - Πληροφορική (FME114)ΠΡΙΣΜΑ
Γ' Λυκείου - Φυσική (FME111)ΠΡΙΣΜΑ
Γ' Λυκείου - Χημεία (FME112)ΠΡΙΣΜΑ
Γ' τάξη ΕΠΑΛ - ειδικότητες (FME172)ΠΡΙΣΜΑ
Γ' τάξη ΕΠΑΛ - Έκθεση & Λογοτεχνία (FME171)ΠΡΙΣΜΑ
Γ' τάξη ΕΠΑΛ - Μαθηματικά (FME170)ΠΡΙΣΜΑ
Γραμμικό Σχέδιο (FME137)ΠΡΙΣΜΑ
Ελεύθερο Σχέδιο (FME136)ΠΡΙΣΜΑ
Ενημέρωση εκπαιδευτών (FME999)ΠΡΙΣΜΑ
Λειτουργία φροντιστηρίου (FME101)ΠΡΙΣΜΑ
Πανελλαδικές εξετάσεις (FME102)ΠΡΙΣΜΑ