Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Α' Γυμνασίου - Αρχαία Ελληνικά (FME213)Φροντιστήρια ΠΡΙΣΜΑ
Α' Γυμνασίου - Έκθεση (FME212)Φροντιστήρια ΠΡΙΣΜΑ
Α' Γυμνασίου - Μαθηματικά (FME211)Φροντιστήρια ΠΡΙΣΜΑ
Β' Γυμνασίου - Αρχαία Ελληνικά (FME223)Φροντιστήρια ΠΡΙΣΜΑ
Β' Γυμνασίου - Έκθεση (FME222)Φροντιστήρια ΠΡΙΣΜΑ
Β' Γυμνασίου - Μαθηματικά (FME221)Φροντιστήρια ΠΡΙΣΜΑ
Β' Γυμνασίου - Φυσική (FME224)Φροντιστήρια ΠΡΙΣΜΑ
Β' Γυμνασίου - Χημεία (FME225)Φροντιστήρια ΠΡΙΣΜΑ
Γ' Γυμνασίου - Αρχαία Ελληνικά (FME233)Φροντιστήρια ΠΡΙΣΜΑ
Γ' Γυμνασίου - Έκθεση (FME232)Φροντιστήρια ΠΡΙΣΜΑ
Γ' Γυμνασίου - Μαθηματικά (FME231)Φροντιστήρια ΠΡΙΣΜΑ
Γ' Γυμνασίου - Φυσική (FME234)Φροντιστήρια ΠΡΙΣΜΑ
Γ' Γυμνασίου - Χημεία (FME235)Φροντιστήρια ΠΡΙΣΜΑ